Haberler
Duyurular

Amaçlar:

Mimarlık ve doğrudan ilişkili olduğu tasarım, kent, insan ve toplum ile ilgili düşünmek, fikir üretmek.

Mimarlık kültürü ve bilincini derinleştirmek, insana doğaya, estetiğe, mimarlığa dair hassasiyeti artırmak ve yaygınlaştırmak; bu bağlamda farklı disiplinlerden bilinçli ve etkin katılım sağlayabilmek.

Fiziksel ve Sosyal çevremizin iyileştirilmesi adına yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz verleri, ürettiğimiz fikirleri üniversitemiz kentimiz ve insanlık yararına sunmak.

Topluluk üyelerinin akademik sosyal ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Arayüz Topluluğu mimarlık ve bireyler arasında Ara-yüz oluşturmaktır. Mimarlığın yalnızca bina inşa etmekle sınırlı olmadığı hipotezinden hareketle bireyler olaylar durumların yanı sıra aralarındaki ilişki ve etkileşim üzerine yoğunlaştığı düşünülmektedir. Böylece her arayüz yeni fikirsel açılımları oluşturmaktadır. Bu anlamda “arayüz” kavramı bahsedilen anahtar kelimelerin bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlamaktadır.

 

Faaliyetler:

Mimarlık kent ve tasarım üzerine atölye çalışmaları aracılığı ile fikir projelerin belirtilmesi ve sergilenmesi

Kent içi ve kent dışı gezileri, eskiz ve fotoğraf çalışmaları

Kültür gezileri müze gezileri sergi tiyatro sinema vb.. sanatsal etkinlikler

Güncel sanatsal ve mimari gelişmelerin duyulması

Mimari söyleşi, sempozyum, forum, panel vb…etkinliklerin düzenlenmesi

Mimarı yarışmalara katılım.
Etkinlikler
...